Hela Sverige

Lokala utvecklingsgrupper

Våra lokala utvecklingsgrupper är syresättningen och blodomloppet i vår organisation.

En lokal grupp är öppen för alla som bor i området och arbetar med det som är viktigt för invånarna just där. Det kan vara trivselfrågor som att ordna julmarknad och ansvara för badplatsen. Det kan vara att bygga bostäder så att unga kan stanna i bygden eller på olika sätt underlätta för de lokala företagen. I vissa fall bildar föreningen ett gemensamt aktiebolag för att ta över skolan eller lanthandeln för att se till att de finns kvar på orten. Det känns ibland som att det helt enkelt inte finns några gränser för vad en lokal grupp kan åstadkomma om de bestämt sig!

Dessa lokala utvecklingsgrupper är främst byalag, samhällsföreningar och intresseföreningar. Men eftersom intresset för lokal utveckling kan uppstå i vilken förening som helst, så har vi även hembygdsföreningar, lokala idrottsföreningar, omställningsgrupper och andra som medlemmar. Det gemensamma för dem är att de arbetar med landsbygdsutveckling på lokal nivå i sina bygder.

Våra lokala medlemmar

Många lokala föreningar och utvecklingsgrupper i Skaraborg är medlemmar i Hela Sverige ska leva Skaraborg:

Sjötorps bygdegårdsförening, Fågelsjö i Kulturbygd, Östens Myggförening, Värings intresseförening, Väring Sydost fiberförening, Påverås-Marka fiberförening, Uvereds intresseförening, Amnehärads hembygdsförening, Älgarås hembygdsförening, Fredsbergs hembygdsförening, Härja hembygdsförening, Timmersdalabygdens utvecklingsgrupp, Tidanbygdens utvecklingsgrupp, Forsviks intresseförening, Moholms intresseförening, Jungs intresseförening, Södra Råda bygdegårdsförening, Falbygdens fiberförening, Fröjereds samhällsförening, Hjo hembygdsförening, Kvarnfallets vänner, Otterbergets camping, Hajstorp-Fredsbergs Bygdegårdsförening, Fiber Falbygdens ekonomiska förening, Larvs Hembygdsförening, Axvalls IF, Bergs fiber ekonomisk förening, Centrumbio och Kulturföreningen i Gullspång, Tumlebergs Bygdegårdsförening, Tun-bygdens Intresseförening med flera.

Vill er förening eller lokala utvecklingsgrupp också bli medlem hos oss?
Klicka här för att bli medlem.

Våra regionala medlemmar

Dessutom är flera organisationer på regional nivå medlemmar i Hela Sverige ska leva Skaraborg.

Dessa är Retrovägen med drygt 75 lokala föreningar och företag varav 30 i Skaraborg, Skaraborgs bygdegårdsdistrikt med sina 91 bygdegårdsföreningar, Förbundet Vi Unga Skaraborg med 16 medlemsklubbar samt Studieförbundet Vuxenskolan med lokala kontor, studiecirklar och verksamhet i Skaraborgs alla kommuner.

Vill er regionala organisation bli medlem hos oss?
Klicka här för att bli medlem.