Hela Sverige
Nyheter12 november, 2023

Larvs FK är ”Årets Lokala grupp i Skaraborg”

Styrelsen i Larvs FK tar emot priset ”Årets lokala grupp i Skaraborg”. Från vänster Hasse Lundmark, Patrik Jonsson, Karl Karlsson, Jesper Johansson och ordförande Johanna Boström. Till höger Hela Sverige Skaraborgs Per Gustafsson,

-Vilken överraskning. Så roligt att få uppskattning för det vi gör i Larvs FK. Det ger inspiration att fortsätta.
Det sa Johanna Boström, ordförande i Larvs FK, när föreningen på lördagen mottog priset ”Årets lokala grupp i Skaraborg”.

Hela Sverige Skaraborg har för 2023 utsett Larvs FK, i Vara kommun, till ”Årets lokala grupp i Skaraborg”.

Utdelningen av priset, på 5000 kronor, skedde på lördagskvällen i Tråvads föreningshus. Där hade ett 90-tal funktionärer, ledare och medlemmar i IFK Emtunga, Tråvads IF och Larvs FK samlats för gemensam fest.

Viktiga föreningar

-Finns det något härligare än när föreningar samlas till fest, och när ledare och funktionärer uppmärksammas för deras viktiga arbete, sa Per Gustafsson, ordförande för Hela Sverige Skaraborg.

-De insatser som föreningar, samlingslokaler och studieförbund gör, är viktiga i lokalsamhällen, men också avgörande för hela vårt samhälle och för en levande demokrati, sa han.

Larvs FK

Priset mottogs av Larv FK:s ordförande Johanna Boström:

-Vilken överraskning. Så roligt att få uppskattning för det vi gör i Larvs FK. Det ger inspiration att fortsätta.

Motivering för ”Årets lokala grupp”

Motiveringen för priset ”Årets lokala grupp i Skaraborg 2023” lyder:

”Larvs FK är en förening som har kärnan i idrotten och som fyller en stor social funktion i Larv med omnejd. Larvs FK deltar i kommunens trygghetsvandringar och annan lokalutveckling. Larvs FK har också ett gott samarbete med kyrkan på orten samt med omkringliggande föreningar.

Med många större evenemang under året, såsom klassfotboll, bilbingo och spökpromenad, liksom många mindre träffar och roligheter där emellan, engagerar föreningen över 100 glada funktionärer under året. På Hedensborg kan man spela fotboll, cricket, bordtennis, springa, gymma, sticka, laga mat i grupp, sjunga i kör.Många idéer finns för att utveckla verksamheten, och på Hedensborg och i Larvs FK sinar aldrig idéerna. ”

Prissumman är på 5000 kronor. Priset ”Årets lokala grupp” delas varje år ut av Hela Sverige Skaraborg.