Hela Sverige

Valenkät visar stöd för Levande landsbygd

Hela Sverige ska levas unika valenkät i Skaraborg är nu sammanställd.

Inför höstens riksdags- och regionval lovar Skaraborgs topp-politiker att kommande år ”prioritera en politik som främjar bra service på landsbygden och verka för att det ska vara nära till mataffär, bankomat och apotek och att det ska finnas skola, dagis och sjukvård på nära håll.

Inför såväl riksdags- som regionvalet 2022 i Skaraborg har Hela Sverige ska leva ställt de ledande partikandidaterna mot väggen.

De tre toppkandidaterna, för varje parti, har fått besvara 26 viktiga frågor. Frågorna handlar om hur hela Skaraborg ska utvecklas – inklusive landsbygd och alla småorter.

Totalt har 44 personer getts möjlighet att svara. I princip alla frågor har varit enkla frågor som kan besvaras ja/nej/vet ej (med möjlighet till egna kommentarer).

När svarstiden gått ut har 27 personer besvarat enkäten. Tyvärr har hela 17 personer (trots förlängd svarstid och flera påminnelser) valt att inte prioritera vår viktiga valenkät. Hela Sverige ska leva beklagar att dessa kandidater inte velat ge sin syn på våra viktiga valfrågor. Dessa finns i samtliga partier.

Vilka kandidater som besvarat och vilka som ignorerat våra frågor framgår i nedanstående sammanställning av svar.

Brett stöd för ”Levande landsbygd”

Det lovar gott för kommande år att hela 25 av de 27 som besvarat enkäten svarat JA på vår grundläggande fråga:

”Kommer du och ditt parti prioritera en politik som främjar bra service på landsbygden? Till exempel verka för att det ska vara nära till mataffär, bankomat och apotek och att det ska finnas skola, dagis och sjukvård på nära håll.”

Det gäller samtliga förstanamn på Centerpartiets, Kristdemokraternas, Liberalernas, Moderaternas, Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets valsedlar till riksdagen. Miljöpartiets tre toppnamn i riksdagsvalet har valt att inte besvara enkäten.

Inför valet till regionfullmäktige i Västra Götaland, har samtliga partiers förstanamn också svarat JA på denna grundläggande fråga.

Omodern ”urban norm” styr

Vi i Hela Sverige ska leva har återkommande lyft fram, och kritiserat, den urbana norm som idag tyvärr präglar samhällsliv, media och kultur.

Den urbana normen handlar om maktstrukturer där ”staden” har tolkningsföreträde, agerar utgångspunkt och ses som det eftersträvansvärda. Resultatet blir att allt utanför staden ses som perifert, avvikande och mindre värdefullt.

Det är den urbana normen som ger landsbygderna negativa etiketter som avbefolkade, bidragsberoende, bakåtsträvande och tärande. Samtidigt tillskrivs staden positiva egenskaper som nytänkande, inkluderande, mångfaldsberikad och en plats för investeringar.

Vi har frågat Skaraborgs toppolitiker om de anser denna urbana norm vara omodern. En klar majoritet av politikerna håller med om att denna norm är förlegad. 17 av toppkandidaterna svarar JA på denna fråga, fem svarar VET EJ och fem väljer att AVSTÅ.

Sju rapporter

Hela Sverige ska leva Skaraborg kommer från juni 2022 till september 2022 presentera de detaljfrågor som politikerna besvarat, såväl via intresserade mediakanaler och på vår egen hemsida.

Inom kort kommer vi presentera hur toppolitikerna besvarat frågor som rör ”Service och byggande” samt ”Företagande på landsbygden”.

Därefter kommer motsvarande rapporter om ”Energiomställningen och landsbygden”, ”Föreningsliv och skola på landsbygden”, ”Miljö och hållbarhet på landsbygden” samt som sjunde och sista rapport ”Infrastruktur på landsbygden”.

Vi vill på detta sätt ge skaraborgarna flera möjligheter att se vad toppnamnen i Skaraborgs åtta riksdags- och regionpartier tycker om våra viktigaste framtidsfrågor för Skaraborgs landsbygd och småorter.

Och därmed också få svar på frågan om vad vi kan förvänta oss av dessa politiker under kommande mandatperiod.

Läs svaren på ovanstående tre frågor; 1. Allmänt om levande landsbygd