Hela Sverige

Energiomställning och Skaraborg

Skaraborgs ledande moderater, sverigedemokrater och kristdemokrater vill tillåta uranbrytning. De öppnar också för uranbrytning i Västergötland. Samtliga övriga partier säger nej till all uranbrytning.
Det visar den valenkät som Hela Sverige ska leva Skaraborg idag presenterar.

-Den framtida energipolitiken kommer få stor betydelse för Skaraborg och svensk landsbygd, konstaterar Per Gustafsson, ordförande i Hela Sverige ska leva Skaraborg.

Med en utbyggd kärnkraft följer behov av uranbrytning. Uranutvinning i Sverige förbjöds 2018 efter riksdagsbeslut.

-På 1970-talet gick skaraborgarna man ur huse, för att stoppa planerna för en förödande uranbrytning mellan Skövde, Tidaholm, Falköping och Skara. Tack vare veto från kommunerna, blev det ingen uranbrytning kring Ranstad, säger Per Gustafsson.

Vill tillåta uranbrytning

Den valenkät som Hela Sverige ska leva Skaraborg genomfört inför höstens val, visar att samtliga toppkandidater, i Skaraborg, för Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill tillåta uranbrytning. Det är samma partier som också vill bygga ut kärnkraften i Sverige.

Bland dessa finns riksdagskandidaterna Dan Hovskär (KD), Falköping, Conny Brännberg (KD), Skövde, Charlotte Nordström (M), Skara, samt Anders G Johansson (M), Skövde. Dessutom nuvarande riksdagsledamöterna Tobias Andersson (SD), Skövde, och Sten Bergheden (M), Mariestad. Samtliga vill tillåta uranbrytning.

-Uranbrytning skulle bli förödande för mängder av byar, småorter och för landsbygden i centrala Skaraborg, säger Per Gustafsson.

Av enkäten framgår också att flertalet av samma toppolitiker också svarar ja på frågan om de ”kan tänka sig att stödja uranbrytning i Västergötland”.

Nej till uranbrytning

Samtliga toppolitiker i Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger kategoriskt nej till uranbrytning i Sverige, och säger också nej till uranbrytning i Västergötland.

Liberalernas riksdagskandidat Pär Johnsson, Lidköping, säger också nej till att riva upp nuvarande lagförbud att bryta uran i Sverige.

Vindenergi

Enligt Valenkäten finns ett starkt stöd för utbyggd vinkraft. Samtliga partiers topp-kandidater svarar JA på frågan om denne är beredd att ”verka för ytterligare vindkraft i Skaraborg”.

Undantaget är Sverigedemokraterna, där samtliga svarande, säger NEJ till ytterligare vindkraft i Skaraborg.

-Det skulle innebära tvärstopp för all vindkraft i Skaraborg, säger Per Gustafsson, Hela Sverige ska leva Skaraborg.

Fyra av fem moderater avstår att svara på frågan om vindkraft, och hänvisar till att denna fråga är ett kommunalt ansvarsområde.

Småskalig vattenkraft

Stödet för att trygga och utveckla småskalig elproduktion i Skaraborgs vattendrag är också massivt.
Enda parti som motsätter sig detta är Vänsterpartiets kandidater. Samtliga övriga toppolitiker vill gynna den småskaliga elproduktionen i Skaraborgs vattendrag.

-Det är ett viktigt besked till de statliga myndigheter som just nu istället försvårar för dessa vattenkraftverk, konstaterar Per Gustafsson.

Valenkät

Senare i augusti presenteras valenkätens delar om ”Föreningsliv och skola på landsbygden”, ”Miljö och hållbarhet på landsbygden” samt ”Infrastruktur på landsbygden”.

Tidigare i år, under juni månad, presenterades ”Allmänt om landsbygden”, ”Service och byggande på landsbygden” samt ”Företagande på landsbygden”

Läs alla svar i enkäten: Svar – 4 Energiomställning och landsbygden