Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Allmänt om biokol

 

Under två års tid har några av våra styrelseledamöter arbetat med att informera om hur man kan göra biokol. Detta är ett led i vårt arbete för ett bättre klimat.
Biokol är förkolnad biomassa som har tillverkats på ett sådant sätt att det finns kvar under lång tid.  Detta gör att det kan användas som s.k. kolsänka och därmed bidra till att hejda den pågående klimatförändringen. Förkolnad betyder upphettad under begränsad tillgång till syre och biomassa kan förenklat översättas med växtmaterial.

Biokolets struktur är stabil vilket betyder att det tar lång tid för mikroorganismer att bryta ned. Beroende på produktionssätt och förhållanden i jorden så pratar vi om 100-tals till 1000-tals år. Under denna tid utgör biokolet en kolsänka då grundämnet kol binds i marken. Detta kol hade annars oxiderats till koldioxid och därmed bidragit till pågående klimatförändring.

Själva processen för att göra biokol kallas pyrolys. I processen hamnar ca 50 % av det grundämne kol, som finns i biomassan, i biokolet och resterande 50 % hamnar i en gas.

Beroende på pyrolysanläggningens utformning så används denna gas vanligtvis för att göra värme, el eller bioolja.

Mer information finns i Biokolhandboken

Allmän information om biokol

Att göra biokol steg for steg