Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Kort om våra aktiviteter.

En stor del av de projekt och aktiviteter som Fyrbodal har bedrivit har tidigare skett i egen regi. Under år 2021 tog vi initiativ till ett utökat samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan som är en av våra medlemsorganisationer. Inför verksamhetsåret 2022 är vår ambition att utöka detta samarbete samt att fördjupa vårt samarbete med de två Leaderområden som finns inom Fyrbodal.

 

AKTIVITETER

Planerade och genomförda
år 2024

Planeringen av årets aktiviteter är inte klar. Återkommer  med information när vi vet datum mm

Hela Sveriges Riksorganisation