Hela Sverige

Kort om våra aktiviteter.

En stor del av de projekt och aktiviteter som Fyrbodal har bedrivit har tidigare skett i egen regi. Under år 2021 tog vi initiativ till ett utökat samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan som är en av våra medlemsorganisationer. Inför verksamhetsåret 2022 är vår ambition att utöka detta samarbete samt att fördjupa vårt samarbete med de två Leaderområden som finns inom Fyrbodal.

 

Här nedan kan ni läsa om de aktiviteter som vi har på gång just nu.

DAGS FÖR ÅRSSTÄMMA

Den 22 mars på Ljungskile Folkhögskola kl 17.00

»

ARRANGEMANG

Styrelsen har som ambition att under år 2022 arrangera 1 eller 2 konferenser.

Tema, datum, tid och plats är inte fastställt ännu.

Vi återkommer med mer information längre fram.

Vår ambition är också att under år 2022 anordna 4 st biokoldemonstrationer.