Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Vår verksamhet.

Genom samordning ska föreningen tillvarata de lokala utvecklingsgruppernas intressen samt stödja och stimulera det lokala utvecklingsarbetet i Fyrbodal. Vidare ska den  samverka med övriga länsavdelningar i Västra Götalands län.

Vi arbetar utifrån värdegrunderna demokrati, mångfald och jämställdhet och för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Vår organisation är politiskt och religiöst obunden.

Så här jobbar Hela Sverige ska leva Fyrbodal

Hela Sverige ska leva Fyrbodal är en ideell förening där organisationen styrs av årsmötet och verksamheten av styrelsen. Vi arbetar utifrån värdegrunderna demokrati, mångfald och jämställdhet samt för socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Styrelsen har en valberedning bestående av 3 personer som till årsmötet tar fram förslag på personer som är intresserade av att ingå i vår styrelse. Valberedningens ambition är att få representanter från alla 14 kommunerna samt att arbeta utifrån de 3 ledorden demokrati, jämlikhet  och mångfald.

Styrelsen har 7-8 möten per år. Dessa brukar spridas geografiskt till olika orter  för att få en direktkontakt med företagare och lokala grupper.

Hela Sverige ska leva Fyrbodal är en av de 24 länsavdelningar som  ingår i Riksorganisationen ”Hela Sverige ska leva”.

I Västra Götalandsregionen har vi fyra länsavdelningar, Hela Sverige ska leva Fyrbodal, Hela Sverige ska leva Skaraborg, Hela Sverige ska leva Sjuhärad och Göteborgsregionen.  Tillsammans bildar de föreningen ”Lokal Utveckling Västra Götaland” vars syfte är  att vara ett samverkansorgan för de fyra länsavdelningarna.

Karta över länsavdelningarna

 

Vi gör det här

Föreningen har till syfte att genom samordning tillvarata de lokala utvecklingsgruppernas intressen, samt stödja
och stimulera det lokala utvecklingsarbetet i Fyrbodal och
att verka för samverkan med övriga länsbygderåd i Västra Götalands län.
Detta gör vi genom att
* Inspirera byalag/medlemsföreningar
* Ordna träffar för utvecklingsgrupper
* Påverka politiken
* Driva utvecklingsprojekt
* Delta i leaderarbetet
* Ge ut nyhetsbrev
* Opinionsbilda, under det sista året har vi bl a engagerat oss i frågan om Postens varannandagsutdelning
* Anordna konferenser i aktuella ämnen

Läs vår Verksamhetsplan för år 2022 

Hela Sveriges Riksorganisation