Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Hållbarhet och klimat

 

Under år 2022 intensifierar vi vårt arbete med hållbarhet och klimatfrågor. Riksorganisationen har startat upp ett antal temagrupper. En av dessa grupper jobbar med Agenda 2030 och har tagit fram en dokumentation med lokala exempel utifrån ett hållbarhetsperspektiv enligt Agenda 2030. Till den har vi bidragit med 2 artiklar om biokol.

Här finns länkar till

Temagruppens broschyr Klicka här

Agenda 2030  FN s  globala hållbarhets mål    Klicka här

Växthuseffekten    Klicka här 

Material till workshop i omställning till mer fossilfritt samhälle. För den som funderar på vad man själv kan bidra med finns material till en workshop att hämta på Omställningsnätverkets hemsida.  Elina Eriksson, lektor i människa-datorinteraktion vid KTH, har tagit fram materialet.  Workshopen utgör ett stöd för dig som vill ta initiativ till samtal om lokal omställning där du bor med andra som är intresserade av hållbarhetsfrågor. Syftet är att engagera och inspirera till arbete mot ett mer fossilfritt samhälle. Klicka här

 

Agenda 2030 och FN:s 17 Globala Hållbarhetsmål

Dessa rör oss alla både här och nu och kommande generationer.

Agenda 2030 är en internationell överenskommelse och en nationell förpliktelse överordnad alla samhällsaktiviteter. Agenda 2030 syftar till att uppnå en socialt, miljömässig och ekonomisk hållbar värld till 2030. Flera av kommunernas och regionernas grunduppdrag, till exempel vård, skola, omsorg och samhällsplanering är direkt eller indirekt kopplade till delmål i Agenda 2030.

De 17 Hållbarhetsmålen är

1 – Ingen fattigdom
2 – Ingen hunger
3 – Hälsa och välbefinnande
4 – God utbildning för alla
5 – Jämställdhet
6 – Rent vatten och sanitet
7 – Hållbar energi för alla
8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk hållbarhet
9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10 – Minskad ojämlikhet
11 – Hållbara städer och samhällen
12 – Hållbar konsumtion och produktion
13 – Bekämpa klimatförändringarna
14 – Hav och marina resurser
15 – Ekosystem och biologisk mångfald
16 – Fredliga och inkluderande samhällen
17 – Genomförande och globalt partnerskap