Hela Sverige

Hållbarhet och klimat

Under år 2022 intensifierar vi vårt arbete med hållbarhet och klimatfrågor. Riksorganisationen har startat upp ett antal temagrupper. En av dessa grupper jobbar med Agenda 2030 och har tagit fram en dokumentation med lokala exempel utifrån ett hållbarhetsperspektiv enligt Agenda 2030. Till den har vi bidragit med 2 artiklar om biokol.

Här finns länkar till
Temagruppens broschyr Klicka här

Agenda 2030  FN s  globala hållbarhets mål    Klicka här

Växthuseffekten    Klicka här