Hela Sverige

Stimulansbidrag

År 2017 beslutade styrelsen att införa stimulansbidrag som grupperna kan söka till sin verksamhet.

Grupper som beviljats stimulansbidrag.

 • Vikens Byalag
 • Byalaget i Sund
 • Svenneby Hembygdsförening
 • Sotenäs Fältrittklubb
 • Omställning Strömstad
 • Bäckefors Hembygds- och Framtidsförening
 • Sörbygdens Samhällsförening
 • Vikens Byalag, Dals-Långed
 • LEA Kosteröarna
 • Ärtemarks Byalag
 • Samhällsföreningen Krokstrand/Björneröd/Flöghult
 • Lerdals Byalag

Texten kommer att kompletteras med uppgift om vad de olika grupperna beviljats bidrag till.