Hela Sverige

Stimulansbidrag

År 2017 beslutade styrelsen att införa stimulansbidrag som grupperna kan söka till sin verksamhet.

Grupper som beviljats stimulansbidrag.

  • Svenneby Hembygdsförening
  • Sotenäs Fältrittklubb
  • Omställning Strömstad
  • Bäckefors Hembygds- och Framtidsförening
  • Sörbygdens Samhällsförening
  • Vikens Byalag, Dals-Långed
  • LEA Kosteröarna
  • Ärtemarks Byalag
  • Samhällsföreningen Krokstrand/Björneröd/Flöghult
  • Lerdals Byalag

Texten kommer att kompletteras med uppgift om vad de olika grupperna beviljats bidrag till.