Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Konferens 10-11 november 2022

 

Den 10-11 november anordnade Hela Sverige ska leva, Fyrbodal, en konferens på Bohusgården i Uddevalla under temat En hållbar framtid på landsbygd och kust. Ett 50-tal personer såväl från lokala grupper som organisationer och kommuner hade accepterat inbjudan. Det bjöds på ett varierat, informativt och intensivt program. Både med fakta och inspirerande föredrag från lokala grupper på hur de arbetar på sina respektive orter. Deltagarna gavs också tillfälle att knyta nya kontakter.

Magnus Ek, en av riksorganisationens två ordföranden, var moderator under konferensen.

Detta var ett samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan och Coompanion Fyrbodal