Hela Sverige

Viktiga dokument

Här hittar du Länsavdelningen Fyrbodals viktiga dokument så som stadgar, årsmötesprotokoll och GDPR

Stadgar

Våra stadgar Stadgar för Hela Sverige ska leva Fyrbodal
Vid årsmötet 2021 antogs nya stadgar som ska upp på årsmötet 2022 för slutlig fastställelse.

Riktlinjer

Dataskyddspolicy DSF GDPR 2021 Fyrbodal

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2021   Protokoll årsmöte 2021
Årsmötesprotokoll 2020  Protokoll årsmöte 2020
Årsmötesprotokoll 2019  Protokoll årsmöte 2019

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2020