Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

LUP och LEA via Förädlingsmackapären.

Genom projektet Förädlingsmackapären har X-ing idag lett 30 bygder i Gävleborgs län till att jobba med lokal utvecklingsplan och lokalekonomisk analys. Framtagna planer finns att läsa nedan.

Vid projektstart 2018 jobbade vi med relativt enkla utvecklingsplaner. Under projekttiden har X-ing Gävleborg tagit fram ett metodarbete för att stärka innehållet i utvecklingsplanerna och kunskapen hos bygder som jobbar med sitt egna samhälles utveckling. Idag pratar vi om lokala utvecklingsplaner med plusvärde, lokal utvecklingsplan + (LUP+) via Metoden Förädlingsmackapären (Metoden FMP).

Här arbetar man, genom större och mindre grupparbeten samt kunskapsinhämtning av bygdens omvärld, fram ett dokument som beskriver en bygds nuläge med resurser och situation, möjligheter och viljeinriktning. En LUP+ är samtidigt ett hjälpmedel som stärker förståelsen för bygden hos exempelvis inflyttare, kommun och region. Den gedigna faktabasen, som bygger både på siffror från SCB och lokal kännedom, gör en utvecklingsplan till ett användbart underlag för kommunens och regionens egna plandokument. Den är även ett bra hjälpmedel i dialogen med investerare i infrastruktur exempelvis vindenergi, vägar och bredband.

 

 

 

 

Gävleborgs län
HELA SVERIGES RIKSORGANISATION