Hela Sverige
Nyheter22 december, 2022

XINGEN. December 2022 Tema Energi och Vindkraft

X-ing med styrelsen och anställda önskar Er Alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.
Bifogat kommer helgläsning i form av 4e numret med XINGEN. denna gång på temat
ENERGI OCH VINDKRAFT. Här kan ni även läsa om Långheds bygdeförening som korats
till Årets X-ing 2022 sam om vem som vann skrivartävlingen ”UNGA GRÖNA VISIONER”

Nr 4 XINGEN dec 2022