Hela Sverige

Valåret2022 – Hudiksvall

Svar från Hudiksvall

Svar har inkommit från 5 partier nämligen: Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna (Ms svar är gemensamt för 7 av länets kommuner) samt Sverigedemokraterna

Klicka på det frågeområde som du vill veta hur partierna har svarat.  OBS Flertalet sidor har formatet A3 för att få plats med alla svar i bredd!

 1. Boende/byggande
 2. Transport / Infrastruktur / Bredband
 3. Service
  3b. Skolan
 4. Energi (Bränsle/El)
 5. Trygghet
 6. De lokala gruppernas kontakt med kommunen
 7. Hållbar utveckling
 8. Skogen
 9. Kultur / Idrott
 10. Den urbana normen

Kommunbygderådet har gjort en enkät angående skolfrågor. Politikernas svar.