Hela Sverige
Nyheter31 oktober, 2022

AU verksamhetsplanerar för framtiden

Arbetsutskottet för Hela Sverige Halland har inlett arbetet med Verksamhetsplanen för 2023.

Dagens möte, den 31 oktober 2022, hölls hos ordförande Susanne Thorsson i Hakestad där många kloka tankar och idéer formades efter en mättande frukostbjudning.

Förutom den sedvanliga ett-årsplanen siktar vi längre fram och formar en 3-års vision.

Nu ska materialet renskrivas för att sedan tas upp på kommande styrelsemöte, i slutet av november.

Därefter blir det möjlighet för våra medlemmar att tycka till genom en workshop under Planeringskonferensen som genomförs på Katrinebergs Folkhögskola i Vessigebro den 28 januari 2023. Officiell inbjudan kommer när det närmar sig!