Hela Sverige
Nyheter16 oktober, 2022

Nätverksträff på Björkängs Vägkrog

Foto: Elisabeth Otterdahl

Vår höstträff med tema enskilda avlopp hölls på Björkängs Vägkrog den 15 oktober 2022.

Medverkade gjorde Roland Ekstrand, författare till boken ”Enskilda avlopp och kommunernas myndighetsutövning”, Sören Ljungek från Alnarp Cleanwater samt Patrik Ellis från Kingspan.

Föreläsarna bjöd på både skräckexempel av myndighetsutövning samt kunskap och förslag på lösningar för landsbygdsbor gällande reningsverk för enskilda avlopp.