Hela Sverige
Nyheter15 november, 2022

Samverkanskonferens 2022 med Den Halländska Överenskommelsen

Rebecca Nordström, HÖK och Susanne Thorsson Hela Sverige/Halland. Fotograf Elisabeth Otterdahl

Kvällen den 15 november bjöds vi från Hela Sverige ska leva Halland in att delta på årets samverkanskonferens för Den Halländska Överenskommelsen: Tillit går åt båda hållen! på Katrinebergs Folkhögskola i Vessigebro. Temat för träffen var ”öppenhet och insyn med fokus på tillit och förtroende”.

Elisabeth Otterdahl och Susanne Thorsson från vår arbetsgrupp för länsfrågor deltog.

Till att börja med lyssnade vi på Tillitsforskaren Lars Trägårdh, professor på Marie Cederschiöld högskola och hans presentation samt redogörelse om varför svenskar har så hög tillit och därmed ingår i ”det Nordiska guldet”.

Efter mingel med matig macka blev det workshop kring relevanta tillits-frågeställningar kopplade till Halländska Överenskommelsen (HÖK). Vid avslutningen insåg vi att vår organisation inte hade signerat överenskommelsen varför vi på stående fot tog tillfället i akt och fixade det!

Rebecca Nordström, samordnare för HÖK tog tacksamt emot vårt medgivande att ingå i överenskommelsen så nu fick vi ytterligare en arena att tillföra landsbygdsperspektivet på.