Hela Sverige
Nyheter20 januari, 2023

Välkommen på Planeringskonferens

Vi välkomnar medlemmar och andra intresserade till Katrinebergs Folkhögskola lördagen den 28 januari 2023.

Program:

9.00-9.30 Fika och mingel
9.30-9.40 Inledning av ordförande Susanne Thorsson
9.40-10.00 Helena Lindqvist från Okome Köinge Svartrå Bygdeutvecklingsråd berättar om Okome Bygemenskaper
10.00-12.00 Workshop kring verksamheten för Hela Sverige Halland
12.00-13.00 Lunch
Anmälan snarast till:
Lars Lindström; lindstrom.larseman@gmail.com
eller
Susanne Thorsson; susanne.matgladje@gmail.com
//Styrelsen Hela Sverige Halland