Hela Sverige
Nyheter8 november, 2022

Nuntorpsdagarna 1-2 oktober

Nuntorpsdagarna 1-2 oktober inledde Vänersborgs kommuns hållbarhetsvecka.

Hållbarhetsveckan pågick mellan 1-7 oktober. Huvudtemat för hållbarhetveckan var Agenda 2030 med fokus på de tre hållbarhetsdimensionerna social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Som ett led i vårt projekt med att informera om tillverkning av eget biokol och marknadsföra vår organisation deltog vi på Nuntorpsdagarna. Två landsbygdsdagar för både näringsliv och familj. Här träffas företag, organisationer och föreningar från närområdet.

Detta var ett arrangemang där vi träffade många personer som var intresserade både av vår organisation och tillverkning av biokol. Konceptet med att stå som utställare inne i en stor mässhall var mycket lyckat.  Vi har redan bestämt oss för att vi ska delta nästa år. Då är ni välkomna med era frågor både om organisationen Hela Sverige ska leva och om hur man gör eget biokol.

Värmeproducent och kolsänka

På Nuntorps gård har man installerat en biokolpanna och ett fjärrvärmenät.

Pannan kommer att värma gårdens byggnader och producera biokol. En produkt med unika egenskaper som lagrar både näring och vatten samt kan användas som jordförbättring. Vidare fungerar den som en kolsänka.

Biokol är resultatet av att organiskt material som hettas upp utan att det tillförs något syre. Processen kallas pyrolys och den begränsade syretillgången gör att materialet bryts ner utan att förbrännas – det förkolnar. Då frigörs mindre koldioxid än vid förbränning och biokolen tillför och binder kol i marken när man använder det för jordförbättring.

Länk till arrangören Gröna Klustret
Länk till Nuntorps Gård