Hela Sverige

GIRA – Green Initiativ in Rural Areas

Sedan juni 2020 drivs projektet GIRA. Länsbygderådet X-ing Gävleborg och Europahuset Gävleborg samverkar med fem andra länder i Europa (Nederländerna, Frankrike, Grekland, Tyskland och Polen).

GIRA – Green Initiativ in Rural Areas – är tänkt att pågå från september 2020 och 30 månader framåt.

I  Sverige, läs Gävleborg, har vi med representanter från Trönö, Österfärnebo och Gläntan kursgård i Mållångsta, Alfta, samt X-ings egna vindkraftsprojekt ”I med och motvind”. Här har det bildats en projektgrupp med namnet GIRA-Sweden.

Syfte:
Samarbete kring landsbygdsutveckling i Europa under begreppet “Green Initiativs in rural Areas”.  Utbyte av erfarenheter och kunskap för att utveckla gröna initiativ.

Målen med projektet är att:

  • utveckla nyskapande metoder för miljö/klimatinsatser i glesbygd/landsbygd
  • att genom projektet sprida erfarenheter om olika typer av insatser ute i Europa
  • utarbeta en digital grön handbok med konkreta exempel från alla delaktiga länder
  • öka social gemenskap och förbättra levnadsvillkor i glesbygd/landsbygd

Fem studiebesök i fem olika länder, varav ett i Sverige (läs Gävleborgs län), kommer att genomföras under projekttiden.

Finansiär: Erasmus +

Projektet är beviljat 1,4 miljoner kronor där den största delen av medlen går till de fem studiebesöken.

SKRIV FÖR KLIMATET

Skrivartävlingen för dig som går i gymnasiet i Gävleborgs län med visioner om hur en hållbar
framtid kan formas och/eller hur den kan se ut.

Vi vänder oss till alla elever i avgångsklasserna i länets gymnasieskolor.

Uppgiften är att skiva en text på max 7 000 tecken, inklusive blanksteg, med din vision om hur framtiden kan bli hållbar, både miljö/klimatmässigt men också socialt och ekonomiskt.

Texten ska beskriva dina egna tankar – _idéer om vad som uppnåtts fram till omkring år 2050 och vad det betytt för medborgarna i hela Europa eller kanske bara Sverige. Texterna kan vara skrivna i vilken form som helst och ska bedömas både utifrån litterärt, miljömässigt och samhällsinriktat innehåll. Det kan vara alltifrån en dikt till en kortare novell eller en musiktext och handla om såväl innovationer som politiska beslut eller människors levnadssätt.

Vår idé är att lyfta fram och ta vara på idéer från dagens ungdomar för att skapa en bra framtid för morgondagens unga.

Tävlingen pågår 15 augusti – 15 november 2022 och bedömning görs sedan för att utdelning av priser ska göras vid en aktivitet vi kommer att anordna i samband med Nobeldagen 10/12. Vinnande text/er kommer att publiceras i länets lokaltidningar.

Första priset är ett stipendium på 10 000 kr, andra och tredje pris ett stipendium på 5 000 kr vardera. Pristagare utses av arrangörerna Europahuset Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och representant för länets lokaltidningar. De texter som skickas in ska kunna användas fritt av Europahuset Gävleborg och vi kanske också låter texterna tryckas upp i en bok eller ett häfte beroende på hur mycket som kommer in och kvalitén på detta.

Alla bidrag ska skickas med e-post till swe@europahuset.se senast den 15/11 2022. europahuset.se

Arrangörer är Europahuset Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, Hela Sverige X-ing Gävleborg samt länets tidningar.

Skriv för klimatet

NYHETSBREV och annan information

2020 – 12 – 09   NYHETSBREV GIRA NR 1
Innehåll: I Sverige har vi med representanter från Trönöbygden ekonomisk förening, Österfärnebo sockens utvecklingsgrupp och Gläntan kursgård i Mållångsta, Alfta, samt X-ings egna vindkraftsprojekt ”I Med och Motvind” som tillsammans med Europahuset Gävleborg bildar projektgruppen GIRA Sweden.

2021 – 06 – 22  NYHETSBREV GIRA NR 2 (på engelska/in English)
Innehåll: Europahuset Gävleborg ingår tillsammans med fem andra länder i Europa (Nederländerna, Frankrike, Grekland, Tyskland och Polen) i projektet GIRA som startade i september 2020. Projektägare är Tyskland. Finansiär är Erasmus+. Europahuset samarbetar här hemma med Hela Sverige X-ing Gävleborg.

2022-07-02 Nyhetsbrev GIRA nr 3
Innehåll: I detta nyhetsbrev presenterar vi genomförda träffar med partners och annat som pågår i Sverige. GIRA har nyligen beviljats förlängning till augusti 2023, så förhoppningsvis kommer allt verksamhet att kunna genomföras som ursprungligen planerats, trots fördröjningen på grund av de senaste två årens pandemi.

2022-12-20 GIRA Nyhetsbrev nr 4
Innehåll: Här följer vi med både till Holländska Friesland och Österfärnebo i Sverige på studiebesök. Skrivartävlingen ”UNGA GRÖNA VISIONER” är avgjord och vinnarna kan ni läsa mer om här.

 

PROJEKTGRUPP GIRA – Sweden

Åke Söderman         Europahuset Gävleborg
070 – 311 39 59       ake[dot]soderman[at]abf[dot]se

Lena Husén              Hela Sverige X-ing Gävleborg/Europahuset Gävleborg
070 – 525 74 95       lena[ _ ]husen[at]hotmail[dot]com

Mats Leivig              Hela Sverige X-ing Gävleborg
073-336 05 22         mats[dot]leivig[at]helasverige[dot]se

Jenny Breslin            Hela Sverige X-ing Gävleborg
070- 600 67 96          vindkraft[dot]gavleborg[at]helasverige[dot]se

Lena Åkerlind            Trönö Ekonomisk Förening
070-350 80 66           lena[dot]akerlind[at]outlook[com]

Sophia Malm           Österfärnebo Socken Utvecklingsgrupp
070-657 82 04         sophiamalm[at]hotmail[dot]com

Jörgen Eliasson       Kursgården Gläntan
070-725 17 52          jorgen[dot]eliasson[at]abf[dot]se

Margareta Örn Liljedal    Föreningarnas Hus Marmaverken
070-229 93 90                    maggan[dot]orn[at]hotmail[dot]com