Hela Sverige
Nyheter23 maj, 2023

Rädda Västgötabergen – stoppa all uranbrytning

Sveriges Television intervjuar Magnus Ljung, ordförande i Falbygdens Naturskyddsförening.

Hela Sverige ska leva Skaraborg samt 25 andra föreningar i Skaraborg presenterar idag, 23 maj, ett Upprop för Västgötabergen – med kravet ”Stoppa all uranbrytning”.
En välbesökt presskonferens genomfördes i Häggums bygdegård tillsammans med lokala Häggums hembygdsförening och Falbygdens naturskyddsförening.

De 25 organisationerna, som står bakom uppropet, ställer fem krav på Skaraborgs politiker i kommun, region och riksdag:

• Skydda natur och miljö på och kring Västgötabergen.
• Stoppa alla planer på uranbrytning vid Västgötabergen.
• Behåll förbudet mot uranbrytning och säkerställ kommunalt veto mot sådan brytning.
• Falköping, Skövde, Tidaholm och Skara kommuner måste aktivt motverka alla planer på uranutvinning.
• Bygg den framtida energiförsörjningen på förnybara och biobaserade energikällor.

Vid presskonferensen medverkade Per Gustafsson (ordförande Hela Sverige ska leva Skaraborg), Magnus Ljung (ordförande Falbygdens Naturskyddsförening) och Anders Kindbom (ordförande Häggums hembygdsförening)

Se SVT:s sändning om presskonferensen 23 maj 2023. Klicka här.

-De organisationer som skrivit under visar på en mycket bred opinion mot uranbrytning. Samtidigt välkomnar vi  fler föreningar, organisationer och politiska partier att ansluta sig till vårt upprop, säger Per Gustafsson,

Läs hela uppropet:

Upprop för Västgötabergen
Stoppa alla planer på uranbrytning!

Västgötabergens dag, som genomfördes i maj 1976, var en gigantisk manifestation för miljö och natur i Skaraborg.

Skaraborgarna gick ”man ur huse” för att stoppa alla planer på uranbrytning mellan bergen i Falköping, Tidaholm, Skara och Skövde. Närmare 25 000 personer deltog på aktiviteter, runt om i hela Skaraborg, och manifesterade för förnybara energikällor och mot kärnkraft och uranbrytning.

Folkopinionen bidrog starkt till att berörda kommuner utnyttjade sin kommunala vetorätt – och stoppade gruvbolaget LKAB:s planer för gigantiska dagbrott för att bryta uran ur västgötabergens alunskiffer. Gruvbolagets ansökningar ”Projekt Ranstad 75” och ”Mineralprojekt Ranstad 1977” skrotades.

Sedan 2018 är uranbrytning förbjuden i Sverige. Riksdagsbeslutet grundar sig i den omfattande miljöpåverkan utbrytningsprocessen. Det handlar om gigantiska dagbrott där de översta lagren skalas av för att man ska komma åt uranet. Följden blir sår i landskapet som tar generationer att läka.

Nyligen har Västgötabergen utsetts till global Geopark av FN-organet UNESCO. Detta på grund av de stora geologiska, ekologiska, kulturella, sociala och ekonomiska värden som finns kopplat till våra platåberg, så som de ser ut idag.

Idag är det tyvärr dags för skaraborgarna att åter höja rösten för att skydda våra Västgötaberg.

Nuvarande regering prioriterar en kraftig utbyggnad av kärnkraft i Sverige, trots att denna energiform är dyrare och farligare än förnybara energikällor.

Kärnkraft kräver uran. Uran måste i så fall brytas någonstans. Idag importerar Sverige uran från bland annat Ryssland, ett beroendeförhållande som vi måste försöka komma ifrån. Av världens samlade urantillgångar anses 0,2 % finnas i Sverige. Sveriges tillgångar utgör cirka 27 % av Europas urantillgångar.

I Sverige finns de största sammanhängande uranfyndigheterna i Västergötland, med en genomsnittlig utanhalt på 300 gram uran per ton malm (0,03 procent).

Partierna bakom nuvarande regering vill nu riva upp förbudet mot uranbrytning. Syftet är att lågsiktigt förse sitt planerade kärnkraftsprogram med bränsle.

Hoten mot våra västgötaberg är påtagligt igen.

Vi kräver av Skaraborgs politiker i riksdag, region och kommuner:

  •  Skydda natur och miljö på och kring Västgötabergen.
  • Stoppa alla planer på uranbrytning vid Västgötabergen.
  • Behåll förbudet mot uranbrytning och säkerställ kommunalt veto mot sådan brytning.
  • Falköping, Skövde, Tidaholm och Skara kommuner måste aktivt motverka alla planer på uranutvinning.
  • Bygg den framtida energiförsörjningen på förnybara och biobaserade energikällor.

Maj 2023

Hela Sverige ska leva Skaraborg
Skaraborgs Bygdegårdsdistrikt
Skaraborgs Naturskyddsförening
LRFs kommungrupp i Falköping
LRFs kommungrupp i Tidaholm
Allas Hus i Borgunda
Broddetorpsortens Hembygdsförening
Brunnhems Hembygdsförening
Dimbo Byalag
Falbygdens Naturskyddsförening
Fridene Fröjered Korsberga Hembygdsförening
Grästorps Naturskyddsförening
Håkantorps Bygdegårdsförening
Hångsdala Samhällsförening
Häggums hembygdsförening
Lidköpings Naturskyddsförening
Odlarföreningen Små frön, Broddetorp
Qvinnovindar
Segerstads Hembygdsförening
Skultorps Hembygdsförening
Skörstorps Bygdegårds- och Hembygdsförening
Skövde Naturskyddsförening
Stenstorpsortens LRF-avdelning
Sätuna Bygdegårdsförening
Västgötabergens Svampklubb

Hämta uppropet här.

Läs alla svar om vad politikerna svarade i vår Valenkät inför valet 2022 – om energipolitik och uranbrytning.

Läs historien om Ranstadsverket och om Västgötars vrede som ska drabba dem som hotar deras berg.