Hela Sverige
Nyheter20 januari, 2023

-Regionen vill utveckla relationen med civilsamhället

Tina Yngvesson, Sjuhärad, Helén Eliasson, Västra Götalandsregionen, och Per Gustafsson Skaraborg.

-Vi har haft ett bra möte med Västra Götalandsregionen främsta politiska ledare Helén Eliasson, konstaterar Per Gustafsson, Hela Sverige ska leva Skaraborg.

-Vi uppskattar att regionstyrelsens ordförande i Västra Götaland sa sig vilja flytta fram positionerna i regionens relation med civilsamhället, säger Per Gustafsson.

Fyra önskemål

Torsdagen den 19 januari framförde Hela Sverige ska leva i Fyrbodal, Göteborgsregionen, Sjuhärad och Skaraborg fyra önskemål till Västra Götalandsregionens regionråd Helén Eliasson:

• Västra Götalandsregionen ser Hela Sverige ska leva – samt våra lokala utvecklingsgrupper, föreningar och byalag – som viktiga samarbetspartners för en aktiv landsbygdsutveckling, och kontinuerligt involverar oss i relevanta planeringsprocesser.

• Västra Götalandsregionens relation med Hela Sverige ska leva kanaliseras och utvecklas (även i fortsättningen) under Regionutvecklingsnämnden.

• Västra Götalandsregionen inför årliga driftstöd till våra länsavdelningar i Fyrbodal, Göteborgsregionen, Sjuhärad respektive Skaraborg. Driftstödets syfte kan vara att länsavdelningarna samordnar och främjar en aktiv landsbygdsutveckling samt stärker den civila beredskapen på landsbygd och småorter.

• Västra Götalandsregionen prioriterar civilsamhället och verkar för generösa, generella stöd till föreningar, samlingslokaler och studieförbund, med respekt för föreningslivets frihet och självständighet.

Klargörande diskussion

Vid träffen med Helén Eliasson (S), på Regionens Hus i Göteborg, medverkade Per Gustafsson, ordförande i Skaraborgs-avdelningen, Tina Yngvesson, ordförande Sjuhärads-avdelningen samt Helena Dahlström, verksamhetsledare i Skaraborg. Helén Eliasson är ordförande i Västra Götalandsregionens styrelse

-Vi hade en bra diskussion om civilsamhällets betydelse i Västra Götaland och om regionens relation med Hela Sverige ska leva, säger Per Gustafsson efter mötet.

Gemensamma utmaningar

-Vi konstaterade att många av de frågor som vi driver, också finns med i regionens utvecklingsstrategi, säger han.

I den Regionala utvecklingsstrategin i Västra Götaland lyfts arbetet med att förbättra förutsättningarna för platsutveckling, för att nå målet att knyta samman hela regionen:

”Här ska det offentliga gå före och uppmuntra till inkluderande och långsiktigt hållbara livsmiljöer, där invånare trivs och känner sig delaktiga. Det handlar om att engagera invånarna att delta i samhällsbyggnadsprocesser och göra sina röster hörda”, står det i strategin som regionen och länets alla kommuner ställt sig bakom.

Nästa steg

-Vårt nästa steg kommer bli att förtydliga den roll som Hela Sverige kan spela i regionens och kommunernas planering. Speciellt för landsbygdsutvecklingen. Vi kommer återkomma med dessa frågor till såväl Regionutvecklingsnämnden som till de fyra kommunalförbunden i Västra Götalands delregioner, säger Per Gustafsson.