Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Nyheter

Skara satsar på landsbygdsutveckling

 

Skara kommun vill satsa på att utveckla landsbygden, och har därför beslutat att avsätta 1,5 miljoner kronor för detta under år 2024.

Under de senaste tio månaderna har Skara kommun, tillsammans med lokala medborgarråd i kommunens fyra mindre tätorterna inbjudit till flera olika dialogmöten. Möten har hållts i Axvall, Eggby, Varnhem och Ardala. Uppslutningen varit mycket god, både för den inledande nulägesdialogen och för uppföljande dialogmöten.

Kommunens syfte med dialogerna är att ge alla tätorter i Skara kommun likvärdiga möjligheter till utveckling och öka attraktiviteten. En tät dialog med orternas medborgarråd har resulterat i att en hel del åtgärder redan har kunnat genomföras. Det är allt från nya grillplatser till skyltning och parkeringsplatser.

– Medborgarråden på våra orter är så engagerade. Det är en bra mix av människor som vill sin ort det allra bästa. Som en av representanterna från Skara kommun är det otroligt givande att få vara med på dessa resor för att göra våra tätorter än mer attraktiva, säger utvecklingsledare Peter Blom, på Skara kommus hemsida.

Satsar 1,5 miljoner

Nu tar kommunen ett nytt steg.

– Vi har haft en miljon kronor för olika ändamål i driftsbudgeten tidigare, men nu tar vi fram pengar specifikt till ett antal investeringar i landsbygdsprojekt, säger kommunstyrelsens ordförande Gunilla Druve Jansson (C) till Skaraborgs läns Tidning.

Totalt anvisas 1,5 miljoner kronor i kommunens investeringsbudget för 2024.

Ett exempel på detta är att göra bygdegården i Eggby mer tillgänglig. För detta skjuter kommunen till 0,5 miljoner kronor. Därmed kan lokala bygdegårdsföreningen söka medel hos statliga Boverket och hos andra aktörer.

Vill lyfta bra initiativ

-Vi i Hela Sverige Skaraborg detta är jättebra, säger ordförande Per Gustafsson, Hela Sverige Skaraborg.

-Många kommuner arbetar målmedvetet med landsbygdsutveckling. Det är viktigt att arbetet sker tillsammans med lokala föreningar och utifrån de behov som dessa föreningar förmedlar, säger han.

Självklart vill Hela Sverige Skaraborg uppmärksamma positiva beslut för småorter och landsbygd.

Finns liknande initiativ i Skaraborgs kommuner, så tar vi gärna emot information till skaraborg@helasverige.se