Hela Sverige
Nyheter16 maj, 2023

VGR möter Hela Sverige ska leva

Regionrådet Alex Bergström, VGR, möter Hela Sverige ska leva

-Ett aktivt civilsamhälle är av avgörande betydelse för Västra Götalandsregionen och kommunerna.
Det konstaterade regionrådet Alex Bergström (S) när han på måndagen gästade Hela Sverige ska levas länsavdelningar Skaraborg, Sjuhärad, Fyrbodal och Göteborgsregionen.

Måndagen den 15 maj träffades Hela Sverige ska levas länsavdelningar Fyrbodal, Göteborgsregionen, Sjuhärad och Skaraborg, för att diskutera gemensamma frågor.

Mötet, som hölls i Herrljunga, gästades av regionrådet Alex Bergström (S). Han är ledamot av regionstyrelsen sedan många år, och är ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Som sådan är Alex Bergström ansvarig för såväl kulturfrågorna som frågor rörande platsutveckling, civilsamhället och demokratiutveckling.

-Vår utgångspunkt för dessa områden är demokratin. Regionen klarar inte detta själva. Vi är beroende av nära samverkan med många aktörer, inte minst civilsamhällets föreningsliv, sa Alex Bergström.

-Demokratin bygger på många mötesplatser i det lokala, sa han och betonade att Västra Götalandsregionen (VGR) vill stödja skapandet av nya mötesplatser liksom bygga nya mötesplatser.

-Platsens utveckling är central för att stärka den lokala identiteten, sa Alex Bergström som instämde i att det är viktigt att bryta den ”urbana norm” som präglar samhällsdebatten.

Han underströk vikten av att Hela Sverige ska leva och andra aktörer i civilsamhället nu yttrar sig över den föreslagna kulturstrategin och kulturplanen som VGR skickat ut på remiss.

Per Gustafsson, ordförande i Hela Sveries ska leva Skaraborg:

-Det är mycket viktigt att regionen tydligt markerar civilsamhällets betydelse för utvecklingen av en levande demokrati. Vår förhoppning är nu att gå vidare i en diskussion med regionen om hur Hela Sverige ska leva kan bidra till att samordna och stärka föreningslivet för en positiv landsbygdsutveckling.

-Vi deltog på regionens konferens ”Plats att leva” i Göteborg för någon månad sedan, och uppskattar de ambitioner som VGR visade där, vilka Alex Bergström också markerar här vid vårt möte här i Herrljunga.