Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Vad är en Lokal utvecklingsplan (LUP)?

Syftet med en lokal utvecklingsplan är att ta fram en gemensam viljeinriktning för bygden, hur framtiden i bygden ska se ut och hur man når dit. Genom att på olika vis kommunicera utvecklingsplanens innehåll så kan bygdens framtidsplaner spridas. Det ger bygden en röst och ökad möjlighet att väcka ett positivt intresse även utanför närområdet.

Initiativet till att samordna och ta fram en lokal utvecklingsplan kommer oftast från bygdens invånare, men kan också komma från kommunen. Planen fungerar bland annat som ett stöd i kontakten med kommunens politiker, tjänstemän och andra parter, i frågor som rör förändringar i bygden. En lokal utvecklingsplan revideras årligen för att hållas aktuell.

När vi tar fram en lokal utvecklingsplan är det viktigt att processen är inkluderande, där många i bygden deltar i arbetet. Det är också centralt att ha en helhetssyn kring bygdens utmaningar och möjligheter.

Läs mer om LUP på: Servicebanken

Exempel: Kårböle-bygden

Hela Sveriges Riksorganisation