Hela Sverige

Vad är BID?

BID står för Business Improvement District och är en strukturerad samverkan mellan offentliga och privata aktörer inom ett geografiskt eller tematiskt avgränsat område för att genomföra insatser som var och en inte kan åstadkomma själv.

 

Exempel: Svärdsjö – Falun

Mer information: BID – Region Dalarna/