Hela Sverige

Våra projekt

Hela Sverige Dalarna leva försöker genom våra projekt att stärka lokal utveckling, hitta nya metoder och kunskap inom områden som är prioriterade i organisationen.

 

Pågående projekt

Processtödscheckar

 

Avslutade projekt

Vindkraftsnod, Vindkrafts arena Dalarna

Effektmätning

BID

Service i samverkan

Fiberprojekt i Älvdalen

Bygdebolag

Hållbar vindkraft i Dalarna

Samåkningsprojekt i Hedemora

Våra samarbetspartner: