Hela Sverige

Socialt företagande

Sverige behöver fler företag som skapar samhällsvinster. Vi vill öka kunskapen om hur viktiga dessa samhällsentreprenörer är för miljö och människor, nu när vi behöver nya tankar och innovationer som allra mest.

 

Mer information:

Kunskap­sbank för socialt företagande

Hela Sveriges Riksorganisation

Inspel till en ny bredbandsstrategi för hela Sveri...

Finns det plats också för landsbygderna i regering...

Skolor i hela landet.