Hela Sverige

Byanätsforum

Byanätsforum ser utbyggnaden av bredband på landsbygden som en förutsättning för att leva och verka här. Då bredbandsföreningar står för en stor del av denna utbyggnad ser föreningen det som angeläget att säkerställa att deras behov av stöd tillfredsställs och att deras röst hörs på ett nationellt plan.

 

Mer information på: Byanätsforum