Hela Sverige

Processtöd till lokala bygdeföreningars projektutveckling

Hela Sverige Ska Leva avsätter Processtödscheckar till lokala utvecklingsgrupper som vill utveckla projektidéer ihop med andra föreningar.

Ni ansöker om stödet löpande via e-post till styrelsen under 2022 och fortsätter under 2023.

Skicka till: styrelsen@helasverigedalarna.se

 

Kriterier:
• Lokal förening i samarbete med ytterligare 1 förening eller fler.
• Kort presentation av projektidén, skriftligt
• Medlem/blivande medlem i HSSL Dalarna

Processtöd-check utgår till ansökande förening med:

  • 10 000 sek (samarbete med +1 förening)
  • 15 000 sek (samarbete med +2 föreningar)
  • 20 000 sek (samarbete med +3 eller fler föreningar)

Totalt uppgår 100 000 sek i budgeterade medel under året 2022 och fortsatt under 2023 från Hela Sverige Ska Leva Dalarna.

Beloppet avropas löpande och beslut tas löpande från vår styrelse.

Vi hoppas att lokala utvecklingsgrupper genom detta kontantstöd får möjlighet att utveckla nya samverkansprojekt som stärker den lokala bygden och dess invånare och besökare.