Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Processtöd till lokala bygdeföreningars projektutveckling

 

Hela Sverige Ska Leva avsätter Processtödscheckar till lokala utvecklingsgrupper som vill utveckla projektidéer ihop med andra föreningar. Ni ansöker om stödet löpande via e-post till styrelsen under 2023 och fortsätter under 2024. Skicka till: styrelsen@helasverigedalarna.se

Kriterier:
• Lokal förening i samarbete med ytterligare 1 förening eller fler.
• Kort presentation av projektidén, skriftligt
• Medlem/blivande medlem i HSSL Dalarna

Processtöd-check utgår till ansökande förening med:

 • 10 000 sek (samarbete med +1 förening)
 • 15 000 sek (samarbete med +2 föreningar)
 • 20 000 sek (samarbete med +3 eller fler föreningar)

Totalt uppgår 150 000 sek i budgeterade medel under året 2023 och fortsatt under 2024 från Hela Sverige Ska Leva Dalarna. Beloppet avropas löpande och beslut tas löpande från vår styrelse. Vi hoppas att lokala utvecklingsgrupper genom detta kontantstöd får möjlighet att utveckla nya samverkansprojekt som stärker den lokala bygden och dess invånare och besökare.

Processtödsservice:

Nu kommer det även finnas möjlighet att söka processtödservice via HSSL Dalarna!

Medlemsföreningar kan inkomma med förfrågan om konsultativt stöd för projektdesign. Vi tar ett 1:a möte via Teams. Gör därefter en egen bedömning om föreningarnas ”idé”. Vi återkopplar till föreningen och lägger upp en enkel arbetsplan om vi anser det fruktbart att arbeta vidare. I detta finns en uppskattad offert med motsv. 5 000-10 000 sek. För helskrivning av projekt och medverkan i process kring ansökan kan uppskattad kostnad hamna på 30 000 – 50 000 sek, beroende på finansiär. Föreningen får 1 veckas svarstid – därefter är arbetet igång. Vi fakturerar föreningen halva summan vid start av jobbet och faktura 2 vid inlämning.
Vi garanterar ALDRIG att ansökan blir beviljad.

Beviljade projekt

2022

 • Vikarbyns Byaförening och Vikarbyn Båtklubb för upprustning av flytande bastu
 • GBI, Nyhammars Folkets Hus, Nyhammars Idrottsförening,
  Hembygdsföreningen och PRO i syfte att arbeta fram underlag för kommande ansökan till Leader Bergslagen
 • Vikarbyns Byaförening,
  Vikarbyns IdrottsKlubb och Vikarbyns Samfällighetsförening för planera byggandet av ett utegym

2023

 • Dans & Folkton, Folkdansringen Dalarna och Smedjebackens Folkets Hus för att formulera gemensamma projektansökningar under 2023 samt utforma en flerårig plan.
 • Motorklubben i Grangärde och Sunnansjö tillsammans med Motorklubben i Ludvika och Grängesberg för att jobba fram kommande ansökningar inom ramen för Leader Bergslagen.
 • Bingsjö bystugeförening och Bingsjö samfälligheten för att komma igång med upprustningen av köket samt processen med att söka ytterligen medel.