Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Svärdsjö intresseförening är årets lokala utvecklingsgrupp.

På höstmötet har Svärdsjö intresseförning utsetts till  årets lokala utvecklingsgrupp i Dalarna 2022. Representanter från intresseföreningen tog emot blommor, diplom och 5000 kr vid Hela Sverige ska leva Dalarnas höstmöte.

Se bildspelet som ordförande Peter Johansson presenterade: Svärdsjö intresseförening 2022-11-20

Om Svärdsjö intresseförening:

https://svärdsjö.se/

 

 

Motivation:

De har med jämn takt och outtröttligt under många år, med lust och av nödvändighet, arbetat för ortens bästa. De är nytänkande och inkluderande, men släpper inte sina rötter och traditioner. De har använts i en fallstudie om ”Smart villages” genomförd av europeiska kommissionen.
Framgången stavas samarbete och handlingskraft i en proffsig organisation. Gruppen har genomfört tillräckligt för att veta att det mesta går att göra och kan därför med belägg vara nytänkande.
Gruppen initierade 2012 ett varumärkesarbete för att samla hela den gamla socknen. Idag samlas sex intresseföreningar från orter med vitt skilda förutsättningar i utvecklingsrådet som gruppen leder. Forumet är ett föredöme i trakter där gränserna tidigare varit skarpa. Gruppen har väl fungerande samarbete med kommunen och regionen och är alltid mån om att värna den relationen. De bevakar sina intressen och gör sig hörda, men har samtidigt gått från att enbart protestera till att göra själva. De har börjat bygga orten de vill se, utan att vänta på att någon annan ska göra det åt dem. De är angelägna om att vara en samlande kraft för företag och föreningar.
Föreningen gör både det lilla extra för orten, och är med och bygger infrastruktur. De genomför sammanhållande aktiviteter som tipspromenader, utser årets Svärdsjöbo och anordnar Svärdsjöfesten. De ställer upp julgran och bygger vandringsstigar. 2017 öppnade föreningen ett eget tankställe när ortens hade lagts ned. År 2021 hade de även genom Leaderfinansering byggt en pendlarparkering i anslutning i tankstället. Nu har bygget av en ny mötesplats utomhus startats, en urban aktivitetspark på landsbygden, ett platsutvecklingsprojekt med budget på fyra miljoner. Bygget är ett resultat av medverkan i ett pilotprojekt för samverkan på landsbygden (Service-BID) som även resulterade i att ett flertal bybor som inte tidigare engagerat sig hängde på och utvecklade sina idéer.
Den professionella organisationen innehåller viktiga kompetenser som kompletterar varandra: människor med kunskap inom ekonomi, myndighetskännedom, processledning, kreativitet, kultur, hembygd, byggande, IT, men viktigast: folk som inte är rädda för att hugga i. Föreningen är en samlande kraft framåt i bygden och ett föredöme byggt på enträget arbete.

Hela Sveriges Riksorganisation