Hela Sverige

Service på landsbygden

Servicebanken är en resurs för dig som arbetar med lösningar för lokal service. Här hittar du verktyg, metoder, goda exempel och inspiration på hur du kan jobba med service i samverkan på din ort. Materialet är en sammanställning från de samlade lärdomarna från pilotprojektet Service i samverkan.

 

I Dalarna:

Fredriksberg och Sunnansjö

Älvdalen

 

Mer information:

Samverkan är nyckeln till framtidens service