Hela Sverige
Nyheter3 maj, 2022

Politikermöte Falun den 28 april 2022

Landsbygdsdebatt med moderator Gabriel Ehrling Perers, Falu-Kuriren

Allmänna debattämnen:

Boendekedjan: vi vet att många äldre på landsbygden gärna skulle se ett annat boende än i den egna villan/gården, något som skulle frigöra eftersökta boenden för ex. barnfamiljer som vill söka sig till landsbygden. Svårigheterna är dels bristen på lägenhetsboenden i olika former, dels kostnaden. Vad vill ditt parti göra för att underlätta rörligheten i boendekedjan, är bostadsrätt/ägarlägenheter ett alternativ?

Bredbandsutbyggnad på landsbygden: Utifrån Kommunens inriktningsbeslut där fiberutbyggnaden i hela kommunen ska fortsätta så är vår fråga: Hur kommer det i praktiken att se ut och hur stor utbyggnaden kommer bli på landsbygden inom de närmsta två åren?

Fördjupat översiktsplan: Anser ni att förslaget på nya fördjupade översiktsplanen går ihop med syftet och viljeriktningar i landsbygdsprogrammet?

Kommunikation: Det är svårt att få tag på tjänstemän på kommunen och att få återkoppling på ärenden. Hur tänker kommunen förbättra kommunikationen med intresseföreningar och medborgarna?

 

Och mycket mer…