Hela Sverige
Nyheter15 november, 2022

Vindkraftarena Dalarna

Dalarna är i stort behov av förnybar energi. En hållbar utbyggnad av vindkraft är viktig för länets energiomställning och en förutsättning för att samhället och företag snabbt ska kunna reducera sina utsläpp av klimatgaser.

Vindkraftarena Dalarna är – en samlad kraft för lokal, social och ekonomisk hållbar vindkraftsetablering i Dalarna.

Det finns argument för och emot vindkraft. I Dalarna vill vi bidra till att debatten är saklig och att det regionala näringslivet ska kunna vara del av leveransen vid etableringar av vindkraft. I projektet ”Innovationsnod hållbar vindkraft i Dalarna” har vi lagt grunden för ett arbete som vi nu vill utveckla till en samlande kraft för lokal social och ekonomiskt hållbara vindkraftsetableringar i Dalarna.

Målgrupp för dagen är kommunernas näringslivs- och samhällsavdelningar, vindkraftsbolag aktiva i Dalarna, regionala utvecklingsansvariga myndigheter och organisationer med intresse av att bidra till en hållbar utbyggnad av vindkraft i länet.

Mer information och anmälan